TEMAGAL s.r.o.
ul.Ľ.Štúra 1
018 41 Dubnica nad Váhom
(areál ZVS holding, a.s.)

 
výroba ( príjem a výdaj zákaziek)  042 4405291
 0907 789 338
   

obchodný úsek tel:

 042 4441147
 0905 383 202
   

fax:

 042 4441148

e-mail:

 temagal@stonline.sk